sosyal sorumluluk, çevre bilinci, çevreyi koruma, sosyal sorumluluk politikamız,

Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluk politikamız çalışanlarımıza ve topluma saygılı iş etiğine uygun çalışmaktır. Bu politika Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) esasları, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler ve haklar ilkelerine göre yerine getirilmektedir.

Çevreyi korumak

Şirketimiz doğal çevreyi koruma ihtiyacının farkındadır. Çevremizin temiz olması herkes için bir avantajdır. Hizmetlerimizde geri dönüştürülebilir malzemeler imal ederken ve kimyasal maddeler kullanırken daima en iyi uygulamaları takip etmekteyiz.

Bu şekilde, ömrünü tamamlamış ürünler söküldüğü zaman geri dönüştürülebilir özelliği ile doğaya zarar vermemektedir.

Yasal zorunlulukların dışında da firmamız proaktif bir şekilde çevre koruma alanında da çalışmalar yürütmektedir. İlgili faaliyetlere örnekler:

  • Geri dönüşüm
  • Enerji tasarrufu
  • Ağaçlandırma gezilerinin düzenlenmesi
  • Çevre dostu teknolojiler kullanmak

Güvenlik

Çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını ve güvenliğini riske atan unsurlar için daima mücadele etmekteyiz. Yaptığımız spor sahası projelerinde, henüz proje aşamasında yapılacak tesiste kullanıcılara yönelik güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlarız. Bu süreç tasarım ve inşaat aşamalarında da devam etmekte ve kullanıcının maksimum güvenlik ile tesisten faydalanmasını sağlamaktadır. Özellikle firmamızın lokomotifi olarak adlandırabileceğimiz halı saha yapımı konusunda asla güvenlikten ödün vermemekteyiz.

İnsan hakları

Şirketimiz politikaları insan haklarını korumaya adanmıştır. Bizler eşit fırsatlar sunan işveren olarak hizmet vermekteyiz ve tüm eşit ve adil çalışma uygulamalarını irdeleriz. Faaliyetlerimizin hiçbir ülkede (örneğin zorunlu çalışma) doğrudan veya dolaylı olarak insan haklarını ihlal etmemesini sağlamaya çalışmaktayız. Detaylı olarak insan kaynakları politikamıza ulaşmak için lütfen ilgili sayfayı ziyaret ediniz => İnsan Kaynakları

Proaktiflik

Şirketimiz maddi bağış yapmak için bütçe oluşturabilmektedir. Bu bağışlar şunları hedeflemektedir:

  • Sanat
  • Eğitim
  • Topluluk etkinliklerinin geliştirilmesi.

Gönüllülük

Şirketimiz çalışanlarını gönüllü olmaya teşvik etmektedir. Dahili ya da harici olarak organize edilen programlar aracılığıyla gönüllü olabilirler. Şirketimiz diğer organizasyonlardan gönüllü etkinliklere sponsor olabilir.

Toplumu desteklemek

Şirketimiz topluluk yatırım ve eğitim programlarını başlatabilir ve destekleyebilir. Örneğin, kamu binaları inşa etmek için girişimcilerle ortaklıklar kurabilir. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara veya küresel ve yerel toplulukların kültürel ve ekonomik kalkınmasını teşvik eden hareketlere destek sağlayabilir.

Öğrenme

Ar-Ge‘ye aktif olarak yatırım yapmakta, önerilere açık ve fikirlere önem vermektedir. Bu bağlamda firmamız çalışma şeklini sürekli iyileştirmeye odaklanmaktadır.

Firmamız Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Kararnamesi esaslarına uymaktadır. Kimliğimizi gönül rahatlığı ile sosyal olarak bilinçli ve sorumlu bir işletme olarak tanıtmaktayız.