insan kaynakları, insan kaynakları politikamız,

İnsan Kaynakları Politikamız

Firmamız rekabet gücünü arttırmak, standartların üzerinde kaliteye sahip ürün ve hizmet hedefi ile sektördeki lider konumunu devam ettirmek ve “Sınırsız Şekillendirme” vizyonu ile hizmetlerinizi modern zamanın ötesine taşımak için İnsan Kaynakları politikasını iş hedeflerinin odağında tutmaktadır ve tüm insan kaynakları uygulamalarını organizasyon içinde tümleşik bir sistemde tutmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda İnsan Kaynakları aşamalarımızı hizmet önceliklerimizin ve amaçlarımızın merkezinde tutarak;

  • İş Sağlığı ve Güvenliği hedef ve mesuliyetleri dahilinde iş aşamalarını şekillendiren,
  • Sürekli yenilik ve gelişim için çalışanlarına nitelikli ve hedefleri ön görülebilir eğitim ve gelişim fırsatları sunan,
  • Öz kabiliyetlerini hedef alarak çalışanlarının sırasıyla; iş gücü potansiyellerinin farkına varması, bunları güçlendirmesi ve hedefe yönelik kullanabilmesi için ARGE ortamı yaratan,
  • Farklı kültürleri bünyesinde yoğuran ve farklılıkları birleştirici bir güç olarak gören ve bu güç ile büyüyen personel profili barındıran,
  • Bilinçli ekip çalışmasının gücünü bilen ve bunu destekleyen,
  • Yeni bilgilerin öğrenilmesi gerektiğini bilerek firma bilgi bankasına yeni gelişmeleri entegre eden,
  • Personelin iş hayatı ve özel yaşamının farkındalığının bilincinde olan ve bunu destekleyen,
  • Kişisel, toplumsal ve çevresel etmenlere karşı sorumluluk farkındalığı gelişmiş kişiler ile toplumun spor alanında gelişmişliğini destekleyen,

Yaklaşımları hedef olarak gören ve hedeflerimizi belirlerken bu amaçlarla destekleyen bir firmayız.