©2023 VİZYON SPORT

Açık Halı Saha Yapımı

Projelendirmeden yapım sürecine değil zamanında tam teslimat.

 • Sahanın yapılacağı alanda aplikasyon çalışması yapıldıktan sonra zemin sıfır koduna gelecek şekilde tesviye edilip vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılır.(Saha yüzeyindeki nebati tabaka; kazıma ve ilaçlama yöntemi ile ıslah edilir.)
 • Sıkıştırılan zemin üzerine, çevre hatılı için, zemin seviyesinin 25cm altında kalacak şekilde kazı yapılır.
 • Kazı yapılan yere 30cm genişliğinde 50cm yüksekliğinde çift taraflı ahşap kalıp bağlanır.
 • Kalıp İçerisine Ø12mm çaplı iki alt iki üst demir donatı yerleştirilerek, 30cm ara ile Ø8mm çaplı etriyeler bağlanır.
 • Etriyeler bağlandıktan sonra, çevre direkler için 3m aralıklarla 50cm (Ø 89x3mm) ankraj boruları demir donatıya sabitlenir.
 • Su drenajı için 3m.aralıklarla (Ø50mm) çapında borular, hatıl beton üst seviyesinin 10-12cm altında kalacak şekilde hatıl kalıba sabitlenir.
 • Hazır hale getirilen hatıl kalıplarına C-20 doz hazır beton dökülerek betonarme hatıl oluşturulur.
 • Hatıl betonu tamamlandıktan sonra oluşan havuz içerisine, 10-15cm arası 2’nolu(12-22mm) veya 3’nolu (22-25mm) kırma taş serilerek makine ile düzeltilir.
 • Düzeltilen mıcır üzerine 5-10cm arası 1’nolu(5-12mm) kırma taş serilerek reglajı (mastarı) yapılır.

Açık Halı Saha Yapım Maliyeti

DEMİR KONSTRÜKSİYON

 1. Alt yapı tamamlandıktan sonra hatıl betona sabitlenen(Ø 89x3mm) ankrajlara, 7m yüksekliğinde Ø76x3mm borular dikey olarak kaynakla monte edilir.
 2. Dikmelere 3 sıra (üst, orta ve alt) Ø60×2,5mm borular yatay olarak kaynakla sabitlenir.
 3. Saha köşelerine, kale arkalarına ve uzun kenarlarına Ø60×2,5mm diyagonal borular olarak kaynakla sabitlenir.
 4. Aydınlatma ve destek direği için saha uzun kenarlarına toplam 8 adet 8m yüksekliğinde Ø76x3mm,kısa kenarlara toplam 4 adet 7m yüksekliğinde Ø76x3mm borular kullanılır.
 5. Sahaya 125cm genişliğinde 200cm yüksekliğinde Ø60×2,5mm borudan bir adet menteşeli kapı yapılır.
 6. Sahaya 1 takım kale direği Ø89x3mm boru kullanılarak projeye uygun ölçüde yapılır.
 7. Tüm Demir imalatı, iki kat yeşil renkte boyanarak konstrüksiyon tamamlanır.

Açık Halı Saha > TEL ÖRGÜ ve FİLE

 1. Demir konstrüksiyon iç taraftan; 3m yüksekliğinde 50x50mm göz aralığında 3,5mm et kalınlığında, daldırma galvanizli PVC kaplı tel örgü ile kaplanır.
 2. Tel örgü gerdirilip bağlantıları yapıldıktan sonra, saha uzun kenarlarına 3 sıra, kısa kenarlarına 4 sıra gelecek şekilde 5mm çelik halat gerdirilir, ve klemenslerle sabitlenir.
 3. Saha uzun kenarları 4m yüksekliğinde 12×12 cm göz aralığında 90 numara, %100 polyamid iplikten yapılmış ağ ile kaplanır.
 4. Kale arkaları 4m yüksekliğinde 12x12cm göz aralığında 120 numara %100 polyamid iplikten yapılmış ağ ile kaplanır.
 5. Saha üzeri 15×15 cm göz aralığında 66 numara %100 polyamid iplikten yapılmış ağ ile kaplanır.
 6. Kalelere, 12x12cm göz aralığında 4mm kalınlığında %100 polyamid iplikten imal edilen fileler monte edilir.

Açık Halı Saha > AYDINLATMA

 1. İmal edilen projektör direkleri üzerine, TSE standartlarına uygun ateşleyicili ve balanslı 12–16 adet arası (Projeye göre değişkenlik gösterir) 400W Metal Halide ampullü projektörler monte edilir.
 2. Aydınlatma için kullanılacak ana elektrik hattı için TSE belgeli kauçuk izoleli 4×4 NYY kablo, konstrüksiyona sabitlenerek tek merkezden elektrik panosunun bulunacağı yere kadar indirilir.
 3. Her bir aydınlatma direği merkezine, bağlantılar için 10×10 ebatlarında kapaklı buat yerleştirilir. Armatürlerden 3×2,5 TTR kablo ile çıkış yapılarak buat kutusunda ana hat ile bağlantıları yapılır.
 4. Demir konstrüksiyona dışarıdan IP 65 sınıfı (su ve toz geçirmez) elektrik panosu sabitlenir.
 5. Yerleştirilen pano içerisine hattı kapatıp açmak için kullanılacak 1 adet 10A Pako şartel, 1 adet grup kaçak rölesi ve projektörleri açıp kapatmak için kullanılacak 6-10 adet C-16 sigorta yerleştirilir.
 6. Armatürlerin 2’li veya 3,lü gruplar halinde yanacağı şekilde gerekli bağlantılar yapılır.
 7. Yerleştirilen panoya bakır çubuktan 1 adet topraklama tesisatı yapılır.
 8. Panoya kadar, ana elektrik şebeke hattının çekilmesi ve bağlantılarının yapılması, gerekli resmi izinlerin alınması, projelerin çizdirilmesi “işveren” sorumluluğundadır. Yukarıda belirtilen iş/işlemler dışında talep edilecek her iş ayrıca ücretlendirilir.

Açık Halı Saha > SUNİ ÇİM HALI

 1. Reglajı (mastarı) yapılan mıcır zemin üzerine, 150gr kırçıllı geotekstil keçe ıslatılarak serilir.
 2. Serilen keçe üzerine, 55mm MONOFLEMENT/FİBRİLE Çim Halı (Bkz-TDS) dokuma planına göre serilir.
 3. Serilen çim halı üzerine, kurallara uygun oyun çizgileri kesilerek yerleştirilir.
 4. Rulo halindeki çim halıların ek yerleri ve çizgileri, helmetin bezi ve çift kompenantlı poliüretan yapıştırıcı kullanılarak bütün haline getirilir.
 5. Bütün hale getirilen sentetik çim halı içerisine 30-32 Kg/m2 arasında elenmiş, yıkanmış, kurutulmuş ve ambalajlanmış 0,20-1,00 mm büyüklüğünde silis kumu homojen olarak uygulanarak fırçalanır.
 6. Fırçalama işlemi yapılan silis kum üzerine 7 Kg/m2 arasında 1,00-3,50mm siyah SBR granül homojen olarak uygulanarak fırçalanır.
 7. Son olarak kontrolleri yapılan saha, oyun oynamaya hazır şekilde teslim edilir.
Açık Halı Saha > ÖLÇÜLERİ ve ÖNEMLİ NOTLAR
 • Saha ölçüleri: ………………………………………..
 • Çim Halı Zebra Desenli Olacaktır / Olmayacaktır
 • Taç ve Kale arkaları Kırmızı çim olacaktır / Olmayacaktır.
 • Kale Arkaları Çizgi Ölçüsü Dış tel örgüden itibaren: …..….CM
 • Taç Çizgi Ölçüsü Dış Tel örgüden itibaren: ……….CM

AÇIK HALI SAHA > TEKNİK ÇİZİM

Teknik çizim

Açık ve kapalı halı saha yapımı teknik şartnamemizi pdf olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.

Kapalı Saha Yapım Aşamaları

KAPALI HALI SAHA > ALTYAPI İŞLERİ

 1. Sahanın yapılacağı alanda aplikasyon çalışması yapıldıktan sonra zemin sıfır koduna gelecek şekilde tesviye edilip vibrasyonlu silindir ile sıkıştırılır.
 2. Saha yüzeyinde nebati zemin var ise; kazıma ve ilaçlama yöntemi ile ıslah çalışması yapılır.
 3. Sıkıştırılan zemin üzerine, çevre hatılı için, zemin seviyesinin 25cm altında kalacak şekilde kazı yapılır.
 4. Kazıdan sonra, uzun kenarlara 70cm genişliğinde 50cm yüksekliğinde çift yüzeyli ahşap kalıp yapılır. Kalıp İçerisine Ø12mm’lik 4 adet üst,4 adet alt olmak üzere, toplamda 8 adet tevzi demir kullanılarak, 30cm ara ile Ø8’lik çift etriye demiri bağlanır.
 5. Saha kısa kenarlarına 50cm genişliğinde 50cm yüksekliğinde ahşap kalıp bağlanır. Kalıp içerisine Ø12’lik 3 adet üst,3 adet altta olmak üzere toplam 6 adet tevzi demir kullanılarak, 30cm ara ile Ø8’lik etriye demiri bağlanır.
 6. Ayrıca sahanın kısa kenarlarına paralel (enine) 2 sıra, çevre hatıl yüzeyinin 20cm altında kalacak şekilde 30cm genişliğinde 30cm yüksekliğinde Ø12’lik 2 adet üst,2 adet alt olmak üzere toplam 4 adet tevzi demir kullanılarak, 30cm ara ile Ø8’lik etriye demiri ile deprem kirişleri oluşturulur.
 7. Etriyeler bağlandıktan sonra makasların geleceği kolonlar için, hatıllara 3m ara ile metrik 18 gijonlu ve somunlu plakalar konulup, teraziye alınarak kalıp içerisinde demir donatıya kaynakla sabitlenir. Ya da hatıl betonu döküldükten sonra çelik dübel marifetiyle ankraj tijleri epoksi kullanılarak hatıl betona sabitlenir.
 8. Hatıl kalıplarına C-25 doz hazır beton dökülerek betonarme hatıl oluşturulur.
 9. Hatıl betonu tamamlandıktan sonra oluşan havuz içerisine, 8-10cm arası 2’nolu (12-22mm) veya 3’nolu (22-25mm) kırma taş serilerek makine ile düzeltilir.
 10. Düzeltilen mıcır üzerine 8-10cm arası 1’nolu (5-12mm) kırma taş serilerek reglajı (mastarı) yapılır.

Kapalı Halı Saha > DEMİR KONSTRÜKSİYON

 1. Hatıl betona entegre edilen 70x30x15mm plakalar üzerine, birbirine paralel olarak, Ø114x3mm dikey borular, Ø48x3mm diyagonal kullanılarak 3m yüksekliğinde (Projeye göre değişkenlik gösterir) kaynakla sabitlenir.
 2. Dikme kolonların üzerine (makas birleşim yerlerine) 70x20x10mm plakalar konularak kaynakla sabitlenir.
 3. Dikme kolon aralarına, tel ve branda bağlantıları boruları için Ø48x3mm, ara diyagonaller(çaprazlar) için Ø42×2,5mm borular projesine uygun olarak kesilerek kaynakla sabitlenir.
 4. Daha önce projesine göre bükümü yapılan Ø89×2,5mm-Ø76×2,5mm borular (Projeye göre değişkenlik gösterir) arasına Ø42×2,5mm diyagonaller kaynakla sabitlenerek makaslar oluşturulur.
 5. Makas merkezleri 70x15x10mm plaka kullanılarak kaynakla sabitlenir. Her iki cephe makasların ara bağlantıları (güçlendirmeleri) yapılarak makaslar oluşturulur.
 6. Oluşturulan makaslar, vinç yardımı ile kaldırılarak dikme kolon üzerinde hazırlanan kılavuzlara, gönyeli bir şekilde yerleştirilerek kaynakla sabitlenir.
 7. Makasların üzerine, yatay olarak projesine uygun aralıklarla Ø34×2,5mm borular (aşıklar) kaynakla sabitlenir.
 8. Makas üst merkezine branda bağlantılarını yapmak için, Ø48x3mm boru kaynakla sabitlenir.
 9. Kısa kenarlarda, hatıl betonuna entegre edilen plakalar üzerine birbirine paralel olarak Ø76×3-Ø60x3mm dikey borular arasına (Projeye göre değişkenlik gösterir) Ø34×2,5mm borular kullanılarak, dikme kolonlar oluşturulur.
 10. Oluşturulan dikme kolon aralarına tel ve branda bağlantıları için Ø48x3mm borular, yatay bağlantılar (aşıklar) için Ø34×2,5mm borular projeye uygun aralıklarda kaynakla sabitlenerek ana iskelet oluşturulur.
 11. Ana iskelet oluşturulduktan sonra, makas aralarına projeye uygun olarak rüzgâr bağlantıları için Ø42×2,5mm borular kaynakla sabitlenir.
 12. Konstrüksiyona uygun görülen yerden Ø48x3mm boru kullanılarak bir adet menteşeli kapı yapılır.
 13. Ayrıca sahaya projeye uygun ölçüde Ø89x3mm boru kullanılarak kale direkleri yapılır.
 14. Tüm Demir imalatı, özel metal antipas yeşil boya ile boyanarak konstrüksiyon tamamlanır.

Kapalı Halı Saha > KONSTRÜKSİYON ÜZERİ KAPLAMA

 1. Branda teknik özellikleri; %100 polyester ve yüksek mukavemetli endüstriyel iplikten imal edilmiş, sıcağa ve soğuğa mukavemetli (+70°-30°) su geçirmez, 650 gr/m² ağırlığı olan,1100 denye kumaş kullanılır.
 2. Özel olarak imalatı yapılan branda, projeye uygun aralıklarla konstrüksiyona bağlanarak sabitlenir.
 3. Sabitlenen brandanın ara kapakları, özel ısıtıcı makine ile birbirine kaynatılmak sureti ile bir bütün haline getirilir.
 4. Alt kısımlar (Etekler), manuel olarak açılıp kapanacak şekilde montajı yapılır ve teslim edilir.

Kapalı Halı Saha > TEL ÖRGÜ ve FİLE

 • Saha etrafı demir konstrüksiyon içerisinden 3m yüksekliğinde (Projeye göre değişkenlik gösterir) 50x50mm göz aralığında 3,5mm et kalınlığında, daldırma galvanizli PVC kaplı helezon tel örgü ile kaplanır.
 • Tel örgü gerdirilip bağlantıları yapıldıktan sonra saha kenarlarına 3-4 sıra gelecek şekilde 5mm çelik halat gerdirilerek klemenslerle sabitlenir.
 • Tavan kısmı, için makas uzunluğunda 15×15 göz aralığında 66 numara %100 polyamid iplikten yapılmış file ile kaplanır.
 • Kale arkaları 3m yüksekliğe kadar 12x12cm göz aralığında 120 numara, kalan alan15x15 göz aralığında 66 numara %100 polyamid iplikten yapılmış file ile kaplanır.
 • Kalelere, 12x12cm göz aralığında 4mm kalınlığında %100 polyamid iplikten imal edilen fileler monte edilir.

Kapalı Halı Saha > AYDINLATMA ve ELEKTRİK

 1. Makas aralarına uygun aralıklarla yerleştirilen projektör platformu üzerine, TSE standartlarına uygun ateşleyicili ve balanslı 12-16 adet (Saha ölçülerine göre değişiklik gösterir) 400 W Metal Halide, ampullü projektörler monte edilir.
 2. Aydınlatma için kullanılacak ana elektrik hattı için TSE belgeli kauçuk izoleli 4×4 NYY kablo, konstrüksiyona sabitlenerek tek merkezden elektrik panosunun bulunacağı yere indirilir.
 3. Her bir aydınlatma direği merkezine, bağlantılar için 10×10 ebatlarında kapaklı buat yerleştirilir. Armatürlerden 3×2,5 TTR kablo ile çıkış yapılarak buat kutusunda ana hat ile bağlantıları yapılır.
 4. İmalatı tamamlanan konstrüksiyonda, uygun görülen bir yere (Saha çevresini 5mt aşmayacak şekilde) IP 65 sınıfı (su ve toz geçirmez) elektrik panosu yerleştirilir.
 5. Yerleştirilen pano içerisine hattı kapatıp açmak için kullanılacak 1 adet 10A Pako şartel, 1 adet grup kaçak rölesi ve projektörleri açıp kapatmak için kullanılacak 6-10 adet C-16 sigorta yerleştirilir.
 6. Armatürlerin 2’li veya 3,lü gruplar halinde yanacağı şekilde gerekli bağlantılar yapılır.
 7. Son olarak yerleştirilen panoya bakır çubuktan 1 adet topraklama tesisatı yapılır ve projektör kontrolleri yapılarak “işveren/idare ”ye teslim edilir.

Not: Panoya, ana elektrik şebeke hattının çekilmesi ve bağlantılarının yapılması, gerekli resmi izinlerin alınması, projelerin çizdirilmesi “işveren” sorumluluğundadır. Yukarıda belirtilen iş/işlemler dışında talep edilecek her iş ayrıca ücretlendirilir.

Kapalı Halı Saha > SENTETİK ÇİM HALI

 1. Reglajı (düzeltmesi) yapılan mıcır üzerine, Kırçıllı geotekstil keçe (m2/150gr) ıslatılarak serilir.
 2. Serilen keçe üzerine, 55 MM FİBRİLE/MONOFILAMANET Çim Halı (Bkz-TDS) dokuma planına göre serilir.
 3. Serilen çim halı üzerine oyun kurallarına göre, oyun çizgileri kesilerek yerleştirilir.
 4. Çim Halının, ek yerleri ve çizgileri 20-30cm genişliğinde helmetin bezi ile çift kompenantlı; poliüretan (PU) tutkal kullanılarak bir bütün haline getirilir.
 5. Bir bütün haline getirilen sentetik çim halı içerisine (Ürün özelliğine göre değişkenlik gösterir) M2/28-33 Kg arasında elenmiş, yıkanmış, kurutulmuş ve ambalajlanmış 0,20-0,70 mm büyüklüğünde, %80 oval özellikte silis kum, eşit şekilde dağıtılarak fırçalanır.
 6. Fırçalaması yapılan silis kum üzerine (Ürün özelliğine göre değişkenlik gösterir) M2’de 6-8 Kg arasında 1-3 mm SBR granül eşit şekilde dağıtılarak fırçalanır.
 7. Son olarak kontrolleri yapılan saha, oyun oynamaya hazır şekilde teslim edilir.
KAPALI HALI SAHA > TEKNİK ÇİZİM
kapalı saha tenik çizim

Get A Free Quote !

TOP